Jesteś tutaj: Certyfikat ISTQB

Certified Tester: Certyfikacja ISTQB

Certyfikat ISTQB Foundation Level
Każdy z uczestników organizowanych przez nas szkoleń ma możliwość wzięcia udziału w egzaminie ISTQB Certified Tester – Foundation Level. 
Egzamin ISTQB Certified Tester Foundation Level można zdawać zarówno po odbyciu szkolenia w firmie Knowledge Department jak i bez udziału w tymże szkoleniu.

Zasady obowiązujące podczas egzaminu:

- Egzamin jest testem wielokrotnego wyboru i składa się z 40 pytań.
- Aby wziąć udział w egzaminie uczestnicy muszą przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem
(dowód osobisty lub prawo jazdy), tak aby pozwalał on na weryfikację danej osoby. 
- Zaznaczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu oznacza zero punktów za daną odpowiedź.
- Podczas testu zabronione jest opuszczanie sali egzaminacyjnej.
- Notatki dopuszczalne są tylko na formularzu testu (w specjalnie przygotowanych miejscach).
Do notatek nie należy używać żadnych innych kartek
- Odpisywanie i kopiowanie jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.
- Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.
- W wypadku rezygnacji z egzaminu osoba zdająca zobowiązana jest zwrócić formularz egzaminacyjny.
- Uczestnicy muszą opuścić salę egzaminacyjną po zakończeniu testu. 
- Telefony komórkowe muszą zostać wyłączone na czas trwania egzaminu.

Egzaminy organizowane przez firmę Knowledge-Department obejmują kompletny program szkolenia obowiązującego aktualnie programu nauczania. Aby uzyskać kwalifikację ISTQB Certified Tester należy osiągnąć co najmniej 65% wszystkich możliwych punktów. Około 93% uczestników szkoleń organizowanych przez firmę Knowledge Department zdaje egzamin ISTQB Certified Tester .
Po wniesieniu opłaty za egzamin certyfikat zostaje wysłany na podany przez uczestnika adres.

Certyfikacja ISTQB Advanced Level
Certyfikacja z zakresu poziomu zaawansowanego przebiega według takich samych ścisłych zasad jak w przypadku poziomu podstawowego. Wymogiem wzięcia udziału w egzaminie jest posiadanie certyfikatu  Foundation Level.  
Zasady obowiązujące podczas egzaminu Advanced Level są takie same jak w przypadku Foundation Level.  Każdy moduł składa się z 65 pytań. Jedyną różnicą jest czas trwania egzaminu. W przypadku Advanced Level jest to 180 min.

Informacje odnośnie ISTQB
International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) to zrzeszenie poszczególnych krajowych stowarzyszeń ds. jakości systemów informatycznych.  W odbywających się na całym świecie zebraniach ISTQB biorą udział przedstawiciele poszczególnych państw, posiadając przy tym jednakowe prawo głosu. 
ISTQB stworzył i jest odpowiedzialny za ścieżkę kwalifikacji dla testerów oprogramowania Certified Tester. Obecnie certyfikaty ISTQB oferowane są w ponad 50 krajach na całym świecie.

Przegląd aktualności

Najnowsze wiadomości
Najbliższe terminy
Znajdź szkolenie
&npsp;
Proszę wybrać rodzaj szkolenia:
z certyfikatem
bez certyfikatu
kursy e-learning
Masz pytanie odnośnie naszych szkoleń?
 
Knowledge Department accredited by