Certified Tester: Advanced Level

Szkolenie ISTQB Tester Certyfikowany - Poziom Zaawansowany to drugi etap certyfikacji według schematu ISTQB.

Poziom zaawansowany Certified Tester bazuje na poziomie podstawowym i dzieli się na trzy części: Test Manager, Test Analyst (były Functional Tester) i Technical Test Analyst (były Technical Tester).
Szkolenie z zakresu każdej części może być ukończone niezależnie od siebie. Po każdej części istnieje możliwość podejścia do egzaminu i uzyskania certyfikacji.

Test Manager składa się między innymi z następujących elementów:
Zarządzanie testami, proces przeglądu, zarządzanie incydentami, usprawnienie procesu testowego, narzędzia testowe, zespoły testowe.
Podczas naszego pięciodniowego szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności profesjonalnego Test Managera!

Test Analyst (były Functional Tester) składa się między innymi z następujących elementów:
Proces testowy, wybór i stosowanie procesów testowych, techniki testowania, testy blackbox, przeglądy oraz zarządzanie incydentem.
Podczas naszego pięciodniowego szkolenia dowiesz się jak efektywnie wybierać i stosować odpowiedni proces testowy oraz w jaki sposób uzyskać maksymalne korzyści z przeprowadzanych testów!

Technical Test Analyst (były Technical Tester) składa się między innymi z następujących elementów:
Proces testowy, techniki testowania (oparte o specyfikację i strukturę), analiza statyczna i dynamiczna, testy właściwości niefunkcjonalnych oprogramowania, narzędzia testowe (wybór, korzystanie, weryfikacja).
Podczas naszego pięciodniowego szkolenia otrzymasz niezbędną wiedzę potrzebną do efektywnego posługiwania się technikami testowania opartymi o specyfikację i strukturę!

Aby wziąć udział w egzaminie z zakresu którejkolwiek części certyfikacji zaawansowanej uczestnik musi posiadać certyfikat ISTQB poziomu podstawowego. Certyfikat ten powinien być wystawiony przez stowarzyszenie należące do ISTQB. Dodatkowo osoba pragnąca zdawać egzamin powinna posiadać co najmniej 18-miesięczne, praktyczne doświadczenie z zakresu testowania.
Po zarejestrowaniu się na nasze szkolenie każdy z uczestników otrzymuje automatycznie niezbędny wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Terminy szkoleń Advanced Level możesz sprawdzić tutaj.

Przegląd aktualności

Najnowsze wiadomości
Najbliższe terminy
Znajdź szkolenie
&npsp;
Proszę wybrać rodzaj szkolenia:
z certyfikatem
bez certyfikatu
kursy e-learning
Masz pytanie odnośnie naszych szkoleń?
 
Knowledge Department accredited by